Skip links

Privacy

Hieronder lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij doen dit uiteraard zo vertrouwelijk en zorgvuldig mogelijk.

Verzameling van persoonsgegevens

Het kan voorkomen dat we persoonsgegevens van je verzamelen. Deze persoonsgegevens verzamelen wij via jezelf, sociale media of hebben wij verzameld via een openbaar register, zoals de Kamer van Koophandel. Deze additionele persoonsgegevens zijn:

– KvK-nummer
– Telefoonnummer
– Social media accountnamen
– Klantnummer en factuurnummer
– Portretten (Gravatar)

 

Deze persoonsgegevens verzamelen wij enkel voor de doeleinden die volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) toelaatbaar is. Deze doeleinden zijn:

 

Contact
Wanneer je contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website, telefonisch, per e-mail, of via sociale media dan ontvangen wij van jou persoonsgegevens. Deze gegevens verwerken wij, zodat wij kunnen reageren op je bericht. We behouden en verwerken in deze situatie maximaal 5 jaar je persoonsgegevens om te kunnen zien wanneer wij voor het laatst contact hebben gehad, waarover dat ging en welke resultaten/reacties eruit zijn voortgevloeid. Hiermee kunnen wij je sneller en beter helpen.

 

Websitereacties
Indien je een reactie plaatst onder een blogpost, dan verwerken we jouw naam, e-mailadres en (indien ingevuld) URL naar website. Wanneer je ook gebruik maakt van Gravatar dan verwerken wij ook jouw portretfoto. Deze persoonsgegevens blijven staan, totdat jezelf vraagt om een verwijderingsverzoek of indien de blog verwijderd wordt.

 

Facturatie
Indien je wenst om gebruik te maken van onze services, ontvangen wij van jou betaalgegevens via onze Payment Service Provider Mollie. Wij verwerken deze gegevens en jouw NAW-gegevens, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk voor ons zijn om jou een correcte factuur te sturen. Bij betaling zien wij tevens ook van welke rekening de betaling komt en wie de rekeninghouder is.

Verwerkingen met derden

Wij delen jouw persoonsgegevens in sommige gevallen met derden (verwerkers). Met deze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst getekend.

– WordPress
– Boekhouder
– Hostingprovider
– Mailserver
– Betaaldienst

Jouw rechten

Je hebt te allen tijde het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van je verwerken. Het verzoek om deze gegevens te wissen of rectificeren is mogelijk. Ook heb je het recht om te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Dit kan in het geval dat jouw persoonsgegevens niet meer juist zijn, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of indien de verwerking onrechtmatig is. Ook heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien wij jouw persoonsgegevens, met jouw toestemming, hebben ontvangen voor een bepaald doel dan heb je het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Hierbij is wel dat het intrekken van de toestemming geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Op onze website hebben wij een cookiemelding. Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met de verwerking van onderstaande cookies:

 

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe je onze website gebruikt. Hierdoor is het voor ons mogelijk om onze website te optimaliseren. We hebben analytische cookies van Google geplaatst op onze website. Deze analytics hebben we geanonimiseerd (IP-adres wordt gemaskeerd) en worden maximaal 50 maanden bewaard. Verder wordt er geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

 

Sociale media
Wij maken het op onze website mogelijk om content, zoals op de blogpagina te delen via sociale media. Het delen kan via Facebook, Twitter, Pinterest en LinkedIn. We adviseren je om deze sociale mediakanalen te raadplegen wanneer je wenst te weten hoe zij met privacy omgaan. Wij embedden YouTubevideo’s op onze website. Dit houdt in dat YouTube (Google) cookies plaatst op onze website om te achterhalen welke video(‘s) u heeft bekeken. Vervolgens plaatst Google cookies (worden maximaal 2 jaar bewaard) die ervoor zorgen dat je relevantere advertenties ziet. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar Google.

 

Indien deze privacyverklaring gewijzigd moet worden/is, zullen wij zorgdragen om tijdig je hiervan op de hoogte te stellen en de geüpdatete versie up te loaden op onze website.